Condicions Generals

ATENCIÓ: Revisi acuradament els detalls de la seva reserva així com el contingut d’aquestes Condicions Generals abans de procedir a l’acceptació.

 • Horari d’arribada a l’establiment turístic a partir de les: 15.00 hrs
 • Horari de sortida de l’establiment turístic: 12.00 hrs

Política de cancel·lació de reserves

La reserva efectuada podrà cancel·lar-se per les següents vies:

 • A través del lloc web.
 • Via email: reservas@dyhotels.com
 • Via telefònica: +34 93 116 06 60

Les despeses bancàries generades per l’anul·lació de la reserva aniran a càrrec del client.

Política de modificació de reserves

La modificació de la reserva efectuada podrà sol·licitar-se amb més de 24 hores d’antelació a la data d’arribada a l’establiment.

La sol·licitud podrà realitzar-se per les següents vies:

 • Via email: reservas@dyhotels.com
 • Via telefònica: +34 93 116 06 60


Indicant sempre el localitzador de la seva reserva. L’èxit de la modificació dependrà de la disponibilitat de l’hotel en el moment de la petició

Titular del lloc web

És l’entitat Dynamic Hotels S.L.,la responsable i titular d’aquest lloc web, amb domicili en C/ Santa Marta 7-9. 1a planta – 08302 Mataró, número d’identificació fiscal B66846411.

Obligacions del usuari

 1. L’usuari accepta les presents Condicions Generals i està d’acord amb les mateixes que comprèn i entén íntegrament.
 2. L’usuari manifesta que és major d’edat i disposa de capacitat legal necessària per a contractar els serveis oferts en aquest lloc web.
 3. L’usuari és responsable de la veracitat de les dades que introdueixi en registrar-se com a client, dades que han de ser veritables i complets.
 4. L’usuari és responsable de fer la declaració correcta del nombre de persones que ocuparan l’habitació o apartament.
 5. L’usuari que completi el formulari de la reserva ha d’estar autoritzat per a fer-lo en nom de tots els components del grup inclòs en la reserva.
 6. L’usuari es compromet al compliment de les normes particulars de l’establiment turístic.
 7. Dynamic Hotel No admet animals de companyia. No s’admeten gossos.

Formalització del contracte

La formalització del contracte es realitza en el mateix moment de la confirmació de la disponibilitat del servei, de l’acceptació per la part contractant de les condicions generals i el seu pagament mitjançant targeta de crèdit en la passarel·la de pagament de l’entitat bancària. Les transaccions realitzades estan encriptades mitjançant un sistema de pagament segur avalat per l’entitat bancària, aquest entorn garanteix que la informació de les targetes de crèdit no serà interceptada i que, per tant, no arribarà a les mans de cap altra persona que no sigui l’entitat bancària encarregada de processar les instruccions de pagament del client.

El total de l’import haurà de ser abonat en el propi establiment hoteler.

El preu de la reserva inclou exclusivament els serveis triats i detallats en el formulari de la reserva. En finalitzar la reserva rebrà en el compte de correu electrònic que hagi proporcionat l’usuari el bo de la reserva i condicions de contractació que ja li han proporcionat en el procés de reserva on-line.


El val o justificant de la reserva que conté el número de localitzador, així com els detalls de la reserva, haurà de ser imprès i guardat per l’usuari per a fer lliurament del mateix a la seva arribada a l’hotel.

El titular del lloc web es reserva el dret a rebutjar o requerir informació suplementària d’aquelles reserves que no superin els controls de seguretat establerts en el nostre sistema de comerç electrònic.

Ofertes

Les ofertes seran vàlides únicament durant el període fixat en el lloc web, o en defecte d’això, durant el temps que siguin accessibles als clients per a la seva contractació efectiva.

Modificació de les Condicions Generals.

El titular del lloc web es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment i sense previ avís, mitjançant la publicació de les noves condicions en aquest lloc. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada per no posada.

Jurisdicció i llei aplicable.

Les parts contractants se sotmeten expressa i voluntàriament a la jurisdicció i Tribunals de les Illes Balears per a la resolució dels conflictes derivats de la interpretació i aplicació del contracte actual. La legislació aplicable serà l’Espanyola