Avís Legal


Amb l’objectiu de garantir el bon funcionament del nostre lloc web i oferir-li un servei de qualitat, li exposem a continuació les condicions que regeixen l’ús d’aquesta.
La utilització d’aquest lloc suposa per part dels usuaris l’acceptació d’aquestes condicions, que es comprometen a llegir acuradament. El titular d’aquest lloc web es reserva el dret a modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment parteix d’aquestes condicions, per la qual cosa és important que l’usuari llegeixi atentament el present text en cadascuna de les seves visites, ja que aquest pot sofrir modificacions.

Titularitat de la pàgina web.

És titular d’aquesta pàgina web l’entitat mercantil Dynamic Hotels S.L. domiciliada en C/ Santa Marta 7-9. 1a planta – 08302 Mataró , Telf: +34 93 116 06 60 Fax: – i proveïda de CIF B66846411, i inscrita en el Registre Mercantil de Mataró – España

Descripció del servei.

S’ofereix en aquest lloc web informació relacionada amb l’activitat, productes i serveis del titular d’aquest

Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els drets sobre la propietat industrial i intel·lectual relatius als elements que apareixen en aquesta pàgina web, com ara: marques, noms comercials, logotips, noms de domini, fotografies, textos, etc., són propietat del titular del lloc web o de tercers i es troben protegits per les lleis nacionals i internacionals.


L’ utilització no autoritzada d’aquests elements (imatges, text, logos, o qualsevol altre material que aparegui en la web) com ara la reproducció, publicació, modificació, addició, eliminació, o qualsevol altra activitat que sigui realitzada sense autorització expressa del titular del lloc web suposarà l’efectiva infracció de la legislació sobre la propietat intel·lectual i industrial, i altres lleis que siguin aplicables.

Continguts.

El titular del lloc web es reserva la possibilitat de realitzar les modificacions que estimi oportunes en els productes o serveis oferts a través d’aquesta pàgina web, sense necessitat de previ avís.

Les ofertes seran valgudes únicament durant el període fixat en la publicitat, o en defecte d’això, durant tot el temps que romanguin accessibles als destinataris del servei per a la seva contractació efectiva.

Limitacions d’us.

Aquest lloc web és per al seu ús personal i mai comercial. Queda prohibit modificar, copiar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, comercialitzar, vendre o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb el contingut d’aquest lloc web, ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit del titular del lloc.

L’usuari garanteix que no utilitzarà aquest lloc web amb propòsits il·legítims o prohibits per les presents condicions.

Es prohibeix expressament als usuaris infringir o intentar infringir les mesures de seguretat establertes per al bon funcionament del lloc web, incloent, però no de forma taxada: accedir a informació o dades de caràcter reservat que no estiguin destinats a l’ús del visitant, l’enviament de virus, l’enviament massiu de correu electrònic (spamming). La violació o l’intent de violació de la seguretat del sistema o de la informació reservada donarà el dret al titular del lloc a perseguir aquesta activitat i exigir la depuració de responsabilitats civils o penals, en el seu cas.

Enllaços

El titular del lloc no serà responsable de la informació continguda en les pàgines de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços hipertextuals (links) situats en aquesta pàgina web. L’existència dels enllaços en aquesta pàgina web té una finalitat merament informativa.

Protecció de dades de caràcter personal.

El titular del lloc garanteix el compliment de la Llei orgànica 15/1.999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa complementària, en relació amb el tractament de dades personals obtingudes a través d’aquesta pàgina web. Es garanteix així mateix la confidencialitat de les comunicacions dels usuaris a través d’aquesta pàgina web.

Responsabilitat

El titular del lloc web no serà responsable de:

  • Les interrupcions de disponibilitat de la informació motivada per desconnexió de la xarxa Internet, avaries en la xarxa, causes de força major o no controlables per aquest.
  • Els danys produïts per virus informàtics.
  • De les conseqüències derivades del mal ús dels continguts de la pàgina web dut a terme pels usuaris
  • El servei del lloc web podrà ser interromput, de forma justificada, sense que doni lloc a reclamació per part de l’usuari, per motius de seguretat, manteniment, actualització o reestructuració dels recursos informàtics amb la finalitat de millorar el servei.
  • L’usuari és responsable de les comunicacions que dirigeixi a través del lloc web, així com de les dades que introdueixi, i per tant, de les conseqüències que d’això puguin generar-se, per exemple, per introduir dades falses o incorrectes.
  • El titular del lloc web declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través del lloc, així com de la responsabilitat de les manifestacions difoses i que correspon als qui les realitzen.

Publicitat en la pàgina web

En cas que s’incorpori a aquest lloc web publicitat de tercers, mitjançant bàners, enllaços, pop ups, etc., les empreses anunciants manifesten que compleixen amb la normativa respecte a la propietat intel·lectual i industrial, per tant, seran les úniques responsables de les imatges, textos, logos, i informació continguda en aquesta publicitat.

Infracció de les condicions

El titular del lloc web es reserva el dret a exigir responsabilitats civils o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques que infringeixin alguna de les condicions establertes.